Bank

Numer konta bankowego Klubu Motorowego Cross Team Stare Babice:

Bank PKO SA 17 1240 2034 1111 0010 4379 9504

W temacie prosimy podać za co jest wpłata.